İlkelerimiz

• Paydaşların Memnuniyeti
• Topluma ve Çevreye Saygı
• Güvenilirlik
• Gelişim ve Yenilikçilik
• Çalışma Disiplini
• Tevazu ve Tasarruf