Günümüzde, piyasada, cins, kalite, fiyat ve etki gücü bakımından birbirinden farklı birçok temizlik malzemeleri bulmak mümkündür ve her geçen gün de, fiyatı, ambalajı, bileşimi iyileştirilerek kullanıcılara (tüketicilere) sunulmaktadır. Başta su olmak üzere, temel temizlik malzemelerinin yapısı, özellikleri ve kullanılması ile ilgili birtakım bilgiler vereceğiz. Temizlik, fiziksel ve kimyasal bir olaydır. Tekstil ürünü eşyaların temizliğinden istenen sonucun alınması, temizlikle ilgili koşullara bağlıdır. Uygun koşullar sağlandığında istenen sonuç alınabilir. İstenen sonuçların hangi koşullarda alınabileceği de, deneysel çalışmalarla tespit edilebilir.

Yorumlar(01)

Yorum bırak